Revisjon av verneforskriften for Øvre Forra naturreservat

0

Statsforvalteren har sendt ut oppstartsmelding for arbeidet med å revidere verneforskriften fra 1990 for Øvre Forra naturreservat.

Verneområdet er et av Norges største naturreservater og ligger i kommunene Levanger, Stjørdal, Meråker og Verdal. I 2002 fikk Øvre Forra Ramsar-status som et internasjonalt viktig våtmarksområde.

Inntil Øvre Forra ligger to naturreservater av nyere dato med mer moderne vernebestemmelser. Grønningen ble vernet i 2011 og Feren i 2014. Alle de tre områdene blir blant annet mye brukt til friluftsliv for innbyggere i regionen, både sommer og vinter. Ved kryssing av grensene mellom dem, må besøkende i dag forholde seg til nye bestemmelser. Gjennom prosessen med revisjon av verneforskriften for Øvre Forra, ønsker vi å harmonisere bestemmelsene for de tre nærliggende naturreservatene.

Fristen for innspill til oppstartsmeldingen er satt til 15. august. Det vil bli avholdt et åpent møte 1. september om arbeidet med fornying av verneforskriften for Øvre Forra naturreservat. En høring av nytt forslag til verneforskrift vil bli gjennomført i løpet av høsten/vinteren.

Du kan lese mer om dette hos Statsforvalteren i Trøndelag

+ Se flere artikler

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her