lørdag, mai 8, 2021
Denne boksen, som har vært et fast innhold i ryggsekken for mange nordmenn, har forsvunnet fra butikkhyllene. Det ønsker flere sultne friluftsfolk og gjøre noe med. Har du vært litt...
Pressemelding fra Statsforvalteren i Innlandet. Det har hittil i år vært tilløp til 5 skogbranner i Innlandet. Farenivået for gress- og skogbrann er vurdert til gult nivå og omfatter store deler av Innlandet.
Marianøkleblom er et kjært vårtegn, og folkeforskning fra Estland har vist at den kan fortelle oss hvordan naturen har det. Nå kan du bidra med norske data til prosjektet. NINA - Tekst: Anne Olga Syverhuset
– Sommeren 2020 ble en annerledes sommer for mange turmål. Selv om utenlandske turister uteble, strømmet nordmenn ut i naturen. Og mange nye turmål ha opplevd en betydelig økning i antall besøkende, noe som aktualiserer viktigheten av...
NYHET fra MILJØDIREKTORATET. –  Områdene som er kartlagt er nøye utvalgt. Vi kartlegger der naturen er under press fra utbygging eller endring i arealbruk, og der vi forventer å finne verdifull natur. Slik får vi kunnskapen først der det...
Pressemelding fra NINA - Tekst: Anne Olga Syverhuset Soppen Bd tar livet av amfibier i store deler av verden. Nå ønsker NINA-forsker Annette Taugbøl hjelp til å kartlegge både soppen og genene til amfibier...
Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.
Miljødirektoratet april 2021 Miljødirektoratet har levert vurdering av mulige nye nasjonalparker til Klima- og miljødepartementet. Nå skal forslagene behandles av departementet. – For at vi skal foreslå nye nasjonalparker må det...
Statskog.no Se Mads Gilberts råd for påsketursekken. De kan øke muligheten for overlevelse drastisk om turen ikke går som planlagt. Ved inngangen til påska er han gjest i Jakt- og fiskepodden...
Pressemelding fra Klima- og Miljødepartementet. 15 skogområder i Innlandet, Vestland og Trøndelag er i statsråd vedtatt vernet som naturreservat. Områda har høg verneverdi fordi dei omfattar sjeldne og trua naturtypar med...
- Advertisement -