søndag, april 18, 2021
Pressemelding fra NINA - Tekst: Anne Olga Syverhuset Soppen Bd tar livet av amfibier i store deler av verden. Nå ønsker NINA-forsker Annette Taugbøl hjelp til å kartlegge både soppen og genene til amfibier...
Miljødirektoratet april 2021 Miljødirektoratet har levert vurdering av mulige nye nasjonalparker til Klima- og miljødepartementet. Nå skal forslagene behandles av departementet. – For at vi skal foreslå nye nasjonalparker må det...
Pressemelding fra Klima- og Miljødepartementet. 15 skogområder i Innlandet, Vestland og Trøndelag er i statsråd vedtatt vernet som naturreservat. Områda har høg verneverdi fordi dei omfattar sjeldne og trua naturtypar med...
Pressemelding Miljødirektoratet. Miljødirektoratet gir tilskudd til 40 prosjekter som skal forebygge og redusere marin forsøpling. Vi fikk totalt 90 søknader med en søknadssum på omtrent 160 millioner. –...
Nå er DNT-hytta Gråhøgdbu flyttet ned fra fjellet for å gi mer plass til villreinen. Samtidig er ei ny hytte på plass i utkanten av området, til glede for tobeinte fjellgeiter. NINA -  Anne...
227 dyr ble registrert under moskustellingen på Dovre denne uka. Dette er som forventet en liten oppgang fra vinteren 2020, da det ble funnet 212 dyr. Pressemelding Miljødirektoratet 12 februar 2021
Tur i nærmiljøer har vel aldri vært så aktuelt som i disse tider, og mange setter ekstra stor pris på markaområdet sitt. Pressemelding Miljødirektoratet 12 februar 2021 Miljødirektoratet har laget en...
Myr er viktig for både naturmangfold og klima. Mer enn 80 drenerte myrområder i Norge er de siste fem årene restaurert. Mange flere står nå for tur. Pressemelding fra Miljødirektoratet 20 januar 2021
Pressemelding fra Miljødirektoratet 28 nye skogområder i sju fylker er i statsråd vedtatt vernet som naturreservat. Alle områdene er via ordningen med frivillig vern av skog. Samlet nytt verneareal er omtrent...
Bare 9 prosent av kvinner mener de er gode på bruk av kart og kompass, viser ny undersøkelse. Den lave kompetansen bekymrer Norsk Friluftsliv. Skrevet av Linn Elise Jakhelln // Hentet fra...