mandag, juli 26, 2021
Van Mijenfjorden nasjonalpark på Svalbard blei offisielt opna denne veka.Nasjonalparken ligg ved dei nedlagde Sveagruvene, der store naturområde no blir restaurerte og sette tilbake til slik dei var før gruvedriften starta i området. Dette er eit av...
Statsforvalteren har sendt ut oppstartsmelding for arbeidet med å revidere verneforskriften fra 1990 for Øvre Forra naturreservat. Verneområdet er et av Norges største naturreservater og ligger i kommunene Levanger, Stjørdal, Meråker og Verdal. I...
ETTER Å HA TATT SEG GJENNOM FLERE RUNDER MED BÅDE PUBLIKUMSAVSTEMMINGER OG JURYMØTER VAR DET HANAN ABDELRAHMAN SOM TIL SLUTT STAKK AV MED TITTELEN ÅRETS VILLMARKING FOR 2021. HANAN SOM KOM TIL NORGE...
Pressemelding fra Statsforvalteren i Innlandet. Det har hittil i år vært tilløp til 5 skogbranner i Innlandet. Farenivået for gress- og skogbrann er vurdert til gult nivå og omfatter store deler av Innlandet.
Marianøkleblom er et kjært vårtegn, og folkeforskning fra Estland har vist at den kan fortelle oss hvordan naturen har det. Nå kan du bidra med norske data til prosjektet. NINA - Tekst: Anne Olga Syverhuset
– Sommeren 2020 ble en annerledes sommer for mange turmål. Selv om utenlandske turister uteble, strømmet nordmenn ut i naturen. Og mange nye turmål ha opplevd en betydelig økning i antall besøkende, noe som aktualiserer viktigheten av...
NYHET fra MILJØDIREKTORATET. –  Områdene som er kartlagt er nøye utvalgt. Vi kartlegger der naturen er under press fra utbygging eller endring i arealbruk, og der vi forventer å finne verdifull natur. Slik får vi kunnskapen først der det...
Pressemelding fra NINA - Tekst: Anne Olga Syverhuset Soppen Bd tar livet av amfibier i store deler av verden. Nå ønsker NINA-forsker Annette Taugbøl hjelp til å kartlegge både soppen og genene til amfibier...
Miljødirektoratet april 2021 Miljødirektoratet har levert vurdering av mulige nye nasjonalparker til Klima- og miljødepartementet. Nå skal forslagene behandles av departementet. – For at vi skal foreslå nye nasjonalparker må det...
Pressemelding fra Klima- og Miljødepartementet. 15 skogområder i Innlandet, Vestland og Trøndelag er i statsråd vedtatt vernet som naturreservat. Områda har høg verneverdi fordi dei omfattar sjeldne og trua naturtypar med...