Ønsker hjelp til å samle inn døde frosker og padder!

0
Buttsnutefrosk. Foto: Børre K. Dervo / NINA.

Pressemelding fra NINA – Tekst: Anne Olga Syverhuset

Soppen Bd tar livet av amfibier i store deler av verden. Nå ønsker NINA-forsker Annette Taugbøl hjelp til å kartlegge både soppen og genene til amfibier i Norge.

Den parasittiske soppen Batachochhytrium dendrobatidis (som oftest kalt Bd) har blitt verdenskjent for å påføre amfibier sykdommen chytridiomykose, som for mange amfibiearter er dødelig. Bd er en av mange fremmede arter som har blitt innført til Norge de siste årene, og i 2017 ble den oppdaget på fem steder i Akershus ved bruk av filtrerte vannprøver og miljø-DNA. Hittil har ikke norske forskere oppdaget noen økt dødelighet blant amfibier som følge av dette. 

Som et ledd i kartleggingen av Bd, og til genetisk kartlegging av amfibier i Norge, ønsker Annette Taugbøl ved Norsk insitutt for naturforskning (NINA) nå hjelp til å samle inn døde padder og frosker i Oslofjord-området. Taugbøl ønsker også tilsendt prøver fra andre områder i landet, men da som vevsprøver (f.eks. en eller flere tær som kan sendes tørket i post).

Norpadde. Foto: Børre K. Dervo / NINA.

Slik samler du inn døde amfibier

– Hvis du finner døde frosk eller padder, er det fint om du tar et bilde og putter dyret inn i en pose som du vrenger rundt dyret. Dette dyret kan så enten legges hel i fryseren, eller en kan ta en vevsprøve og legge i en merket pose eller konvolutt. Denne prøven kan så enten fryses eller oppbevares i romtemperatur før sending i post eller henting. Vi ønsker også GPS-koordinater fra funnstedet, sier Taugbøl.

GPS-koordinater finner du enkelt via Google maps. Da trykker du på stedet du står (den lille blå sirkelen) til det kommer opp et rødt flagg. Når du trykker på det røde flagget kommer koordinatene opp. Skriv opp tallene, lagre flagget du har plassert på Google maps, eller ta en skjermdump av koordinatene slik at du har de til senere.

–  Ved funn av flere dyr av samme art kan du legge de i samme pose, men aller helst en og en i hver sin pose, slik at vi unngår at individuelle prøver fra dyrene blir forurenset av hverandre, forklarer Taugbøl.

Det er også av interesse dersom noen har informasjon om dammer eller områder hvor frosk eller padde nylig har forsvunnet. Da kan du sende GPS-koordinater for området på e-post.

Ved spørsmål eller funn av døde dyr, kan du kontakte Annette Taugbøl på annette.taugbol@nina.no.

Annette Taugbøl har tillatelse fra Miljødirektoratet for den forespurte innsamlingen. 

+ Se flere artikler

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her