Elsykler i Jotunheimen overvåkes

0
Glitterheimveien er populær for syklister. I år er den også åpnet for elsyklister. |Foto: Eldrid Nedrelo

I år kan du elsykle på Glitterheimsveien i Jotunheimen. Miljødirektoratet og nasjonalparkstyret vil undersøke om dette påvirker bruken av området.

Miljødirektoratet – 02 juli 2021

– Med elsykkel vil det bli enklere å komme seg lenger inn i verneområdene enn tidligere. Nå vil vi undersøke om åpningen for elsykkel påvirker hvor i området folk drar, og om ferdselen i verneområdet øker, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Alle norske verneområder har en verneforskrift som regulerer hva som er lov og ikke i det enkelte området. I dag er elsykling regnet som motorisert ferdsel etter regelverket, og er som regel forbudt i verneområdene i Norge. Dette gjelder også på veier og turveier, også når hjelpemotoren er slått av.

LES OGSÅ: Loen Skylift – fra fjord til fjell – for alle

Fra i år er det imidlertid åpnet for elsykling på to veier i Jotunheimen. Den ene er veien inn til Glitterheim fra nasjonalparkgrensen i Veodalen, og den andre er Koldedalsvegen i Utladalen landskapsvernområde. Det er førstnevnte som nå skal overvåkes.

Måler besøk

Norsk Institutt for Naturforskning (Nina) har fått i oppdrag å overvåke og evaluere effekter av endringen på Glitterheimsvegen.

– Målingene Nina gjennomfører skal til sammen peke på både positive og negative effekter av elsykling i Jotunheimen nasjonalpark. Spørreundersøkelse, observasjoner, automatiske tellere og data fra Strava-appen skal gi oss grundige svar på en rekke spørsmål knyttet til turen de besøkende er på, og hvordan de besøkende påvirker hverandre og naturen, sier prosjektleder Vegard Gundersen i Nina.

Han legger til at de håper å få til et godt samarbeid med de mange aktørene i området, og ikke minst at de besøkende til området tar seg tid til å svare på spørreundersøkelsen.

Strengt regelverk av hensyn til natur

Verneområdene våre bidrar til å ivareta viktig naturmangfold i Norge, og hensynet til naturen veier tungt når det kommer til hva som er lov og ikke lov i disse områdene.

Derfor er det viktig å vurdere om åpningen for elsykler har påvirkning på naturen og dyrelivet som verneområdene skal ivareta, for eksempel ved at områder som tidligere har vært lite besøkt får en stor økning i ferdsel.

– Nasjonalparkene våre byr på fantastiske naturopplevelser, og slik skal det fortsette å være. Overvåkingen i Jotunheimen vil gi oss viktig grunnlag for å vurdere hvordan elsykling påvirker omfanget av ferdsel i verneområder, sier miljødirektør Ellen Hambro.

+ Se flere artikler

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her