Resultater fra naturtypekartlegging 2023 er publisert

0
Illustrasjon.|Illustrasjon: Miljødirektoratet

Nå er resultatene klare til å brukes i konsekvensutredninger og annen arealforvaltning.

I 2023 ble det kartlagt et totalt areal på 2330 kvadratkilometer, noe som tilsvarer 0,7 prosent av Norge. Det ble det funnet 19 338 lokaliteter med naturtyper. Naturtypene utgjør et areal på 343 kvadratkilometer. 

Her finner du resultatene 

Resultatene fra kartleggingen er åpne og tilgjengelige for alle. Du finner dem i Naturbase kart og i portal for Økologiske grunnkart

Slik laster du ned data 

Dersom du ønsker å eksportere data kan kartleggingsdata lastes ned fra Miljødirektoratets nedlastingsløsning: Karteksport (miljodirektoratet.no).

Fullstendige egenskapsdata kan også eksporteres fra tjenesten Enkelt søk i Naturbase, eller ved å filtrere og eksportere i Naturbase kart. 

Resultatene som nå er kommet på kart inkluderer både kartlegging fra Miljødirektoratets oppdrag, og alle de kartleggingsoppdragene som ble gjennomført på oppdrag fra andre bestillere i 2023. 

Du finner en interaktiv oppsummering av all naturtypekartlegging her: Kartlagte naturtyper i Norge: Resultater – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no). Du kan for eksempel se hvilke naturtyper det er kartlagt mest av i din kommune. 

De kartlagte naturtypene er beskrevet i Miljødirektoratets kartleggingsinstruks og definert med Artsdatabankens vitenskapelige system for å beskrive norsk natur, Natur i Norge-systemet (NiN). 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her